Upcoming Seminars

Denver, Colorado 2-Day July 20th – 21st, 2019

 

Austin, Texas 2-Day Seminar July 27th – 28th, 2019

 

Los Angeles, California 2-Day Seminar August 3rd – 4th, 2019

 

Pittsboro, North Carolina 1-day Seminar September 13th, 2019

 

London, England 2-Day Seminar September 28th -29th, 2019

 

Copenhagen, Denmark 1-Day Seminar October 5th, 2019

 

St. Louis, Missouri 2-Day Seminar November 2nd – 3rd, 2019

 

Hartford, Connecticut  2 Day Seminar Date TBA soon