Upcoming Seminars

Columbia, Maryland 2-Day Seminar March 30th – 31st, 2019

 

Denver, Colorado 2-Day Seminar Mid July, 2019

 

Los Angeles, California 2-Day Seminar August 3rd – 4th, 2019

 

Pittsboro, North Carolina 1-day Seminar September 13th, 2019

 

London, England 2-Day Seminar September 28th -29th, 2019

 

Copenhagen, Denmark 1-Day Seminar October 5th, 2019

 

St. Louis, Missouri 2-Day Seminar November 1st – 2nd, 2019

 

Hartford, Connecticut  2 Day Seminar Date TBA soon